Miyelodisplastik Sendrom

MDS Tedavisi


MDS' de tedavi semptomlara, hastalığın evresine, hastalık risk kategorisine, yaş ve halen mevcut tıbbi durumlara bağlıdır. MDS' de farklı tedavi seçenekleri bulunmasına rağmen her tedavi her hasta için uygun değildir. MDS tedavisinde temel amaç yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini iyileştirmektir.

Düşük riskli MDS hastalarında yaşam süresi uzun olabilir. Yüksek riskli hastalarda tedaviye olabildiğince hızlı başlanması oldukça önemlidir. Her hastalıkta olduğu gibi MDS tedavisinin de amacı tam iyileşmek olmakla beraber çoğunlukla mümkün olmamaktadır. Tam iyileşme için tek yöntem kemik iliği naklidir. Uygun vericiden kemik iliği transplantasyonu yapılması günümüzde ulaşılabilir yegane küratif (şifa sağlayıcı) tedavi yöntemidir.  Kemik iliği nakli genellikle 65 yaş altı ve genel sağlık durumu uygun hastalarda yapılmaktadır. Bununla birlikte  tanı yaşı 65’in üzerinde olan uygun hastalarda da bir seçenek olarak düşünülür. Kemik iliği nakli birçok hastada ileri yaş, eşlik eden diğer hastalıklar nedeniyle uygulanamaz.

Kemik iliğinde anormal displastik hücreleri baskılayan veya yok eden ve/veya sağlıklı hücrelerin matürasyonunu uyaran ilaç tedavileri halen araştırılmaktadır.

DESTEKLEYİCİ TEDAVİLER

Hastalığın veya tedavisinin neden olduğu sorunları azaltmak için destekleyici bakım verilir. Destekleyici bakım aşağıdakileri içerebilir:

İLAÇ TEDAVİSİ

KÖK HÜCRE NAKLİ İLE TEDAVİ

Kanser hücrelerini öldürmek için kemoterapi tedavisi uygulanır. Kanı oluşturan hücreler de dahil olmak üzere sağlıklı hücreler de kemoterapi tedavisi ile yok edilir. Kök hücre nakli, kan oluşturan hücrelerin değiştirilmesi için yapılan bir tedavidir. Hastanın veya donörün kanından veya kemik iliğinden kök hücreler (olgunlaşmamış kan hücreleri) alınır ve dondurularak saklanır. Hasta kemoterapiyi tamamladıktan sonra saklanan kök hücreler çözülür ve infüzyon yoluyla hastaya geri verilir. Yeniden infüze edilen bu kök hücreler, vücudun kan hücrelerine dönüşür.

YENİ TEDAVİLER

Luspatercept, geç evre eritropoezi artırarak MDS’de anemiyi iyileştirebilen bir eritroid olgunlaşma ajanıdır.Food and Drug Agency (FDA) 2020 yılında, eritropoezi uyarıcı bir ajanda başarısız olan ve 8 haftadan uzun süre boyunca iki veya daha fazla eritrosit süspansiyonu desteğine ihtiyaç duyan halka sideroblastlı (MDS-RS) veya halka sideroblastlı ve trombositozlu (MDS/MPN-RS-T) myelodisplastik/ myeloproliferatif neoplazmlı çok düşük ila orta riskli myelodisplastik sendromlarda anemi tedavisi için luspatercept'i onaylamıştır. Luspatercept MDS tedavisinde henüz ülkemizde onaylı değildir. 

Bu web sitesi bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, içerisinde yer alan bilgiler hekime danışmanın yerine geçmez. Daha fazla bilgi için hekiminize başvurunuz.