Miyelodisplastik Sendrom

MDS Belirtileri


Miyelodisplastik Sendromun erken evrelerinde herhangi bir belirti yoktur. Rutin kan testlerinde kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma veya düşük hematokrit düzeyleri görülebilir. Nadiren hematokrit düzeyleri normalken beyaz kan hücreleri ve platelet sayısı azalmış olabilir. Ancak özellikle kan hücre sayıları az olan bazı hastalarda belli belirtiler görülebilir. Belirtiler hücre sayısı kadar, etkilenen hücre tipine de bağlıdır:

Kırmızı Kan Hücre Sayısında Azalma

İlk MDS tanısı almış bireylerin çoğu başlangıçta anemiktir. Anemi, süregelen hematokrit düşüklüğü ve kırmızı kan hücre sayılarında kalıcı düşüş ile karakterizedir. Anemik hastalar güçsüzlük ve yorgunluktan şikayetçidir. Aneminin şiddeti değişkenlik gösterir. Hafif anemide hastalar kendilerini genellikle iyi hissederler, yorgunluk çok hafiftir. Orta derecede anemide, hastaların çoğu yorgunluktan şikayet eder, bu bulguya çarpıntı, soluk almada güçlük, deride solukluk eşlik edebilir. Ciddi derecede anemide hastalar soluktur, aşırı yorgunluk ve nefes almada güçlük vardır. Ciddi anemide kalp kan akım hızı azalır, yaşlı hastalarda göğüs ağrısı gibi kalp damar sistemi ile ilişkili bulgular görülebilir. Kronik anemi nadiren hayatı tehdit edici olmakla birlikte, hastaların yaşam kalitesini dramatik ölçüde azaltır.

Beyaz Kan Hücre Sayısında Azalma (Nötropeni)

Beyaz kan hücresi sayısındaki düşüklük, vücudun bakteriyel enfeksiyonlara direncini azaltır. Nötropenili hastalarda cilt enfeksiyonları, sinüs enfeksiyonları (burun akıntısı gibi bulgular), akciğer enfeksiyonları( öksürük, nefes almada güçlük bulguları) ve idrar yolu enfeksiyonları ( ağrı ve sık idrara çıkma bulguları) görülebilir. Ateş bu enfeksiyonlara eşlik edebilir.

Platelet Sayısında Azalma (Trombositopeni)

Trombositopenili hastalarda çok ufak çarpma ve sıyrıklardan sonra bile kanama ve çürüklere yatkınlık artmaktadır. Burun kanaması yaygındır, özellikle diş müdahalelerinden sonra diş eti kanamaları görülür. Diş müdahalelerinden önce doktorunuza danışmanız gereklidir. Hematolog enfeksiyon ve kanama eğilimindeki artıştan dolayı koruyucu antibiyotik kullanmanızı önerebilir.

Bu web sitesi bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, içerisinde yer alan bilgiler hekime danışmanın yerine geçmez. Daha fazla bilgi için hekiminize başvurunuz.